Foloseste in pagina de finalizare comanda codul HOT10 si obtine 10% reducere pentru orice produs din categoria boabe Oferta

Cafeneaua e la tine acasa. Onoram toate comenzile!


Nou pe beanzcafe.ro: o gama diversa de cafea pentru toate gusturile! Indiferent de cum o prepari, fie ca este Arabica ori Robusta, cafea de orgine sau un blend surprinzator, de acum vei gasi cafele pentru toate gusturile pe beanzcafe.ro


NOTA DE INFORMARE PENTRU CLIENTI/POTENTIALI CLIENTI (PRIN ALTE CANALE DE VANZARE DECAT SITE-UL)

Această notă de informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Strauss Romania S.R.L., o societate cu sediul în București, str. Nicolae Teclu nr. 51, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/14081/1994, având cod de înregistrare fiscală RO5990561 („Societatea”), în calitate de operator de date cu caracter personal atât online cât și offline pentru datele personale pe care le colectăm prin diversele noastre canale de comunicare, precum aplicații, site-uri web, rețele sociale, call center-ul nostru, Concept Store, puncte de vânzare și în cadrul evenimentelor.

Utilizarea site-urilor web și a platformelor online ale Societății în contextul acestor activități și prelucrarea datelor dvs. în acest context este guvernată de Politica privind Protecția Datelor cu Caracter Personal si Politica de cookies si alte tehnologii de urmărire a comportamentului consumatorului/ potențialului consumator (“Politici”), plasate de Societate si semnalate in atenția dvs. prin aceste medii online. Vă rugăm să consultați întotdeauna aceste Politici, astfel cum sunt semnalate de Societate (inclusiv orice modificări ulterioare la acestea), atunci când interacționați cu aceste medii online și furnizați date in acest context.

Pentru ușurința parcurgerii prezentei note de informare am inclus toate aceste informații în tabelul de mai jos:

1. Informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm: Scopul prelucrării. Categoriile de date prelucrate și temeiurile prelucrării datelor. Durata prelucrării.

 

Societatea va colecta datele cu caracter personal direct de la dvs. in calitate de client/ potențial client (consumator, potențial consumator).

Scopul prelucrării

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Temeiul prelucrării

Durata estimată a prelucrării

Vânzări prin intermediul comenzilor plasate de dumneavoastră prin intermediul punctelor de prezenta ale Societății. (validare, expediere, facturare, anulare si s.a.m.d. referitoare, la bunurile și/sau serviciile achiziționate).

E-mail, parolă, nume, prenume, telefon, adresa de facturare, adresa de livrare (oraș, județ, cod poștal, țară), societate, informații legate de comenzi, garanții, carduri cadou, alte informații generale legate de cont.

Executarea contractului cu dvs.

Pe durata contractului, precum și pe perioada necesară pentru a proteja drepturile Societății luând în considerare legislația aplicabilă contractului, inclusiv termenul de prescripție și durata prevăzută de legea fiscală și contabilă.

Cercetare internă sau de piață, măsurarea eficientei campaniilor de publicitate, sondaje privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne este furnizat feedback cu privire la produsele și serviciile noastre, precum si in alte scopuri generale de afaceri.

E-mail, parolă, nume, prenume, review-uri (opinii, păreri)

Consimțământul dvs.

Până la retragerea consimțământului de către dvs. sau pe durata relatiei contractuale cu clientul precum si pe durata stabilita pentru arhivare si pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta [incluzând si durata de arhivare a dovezilor legate de consimțământ

Reclamă, marketing și publicitate în contextul realizării de comunicări de marketing personalizate sub formă de newsletter, pe căi electronice (e-mail, SMS, telefon, platforme specifice de marketing online) implicând și profilarea consumatorului/ potențialului consumator in funcție de (interesele manifestate) pentru a va putea transmite mesaje personalizate.

nume, prenume, nr. telefon, e-mail, gen, obișnuințe, , preferințe, comportament, alte date comportamentale colectate prin aplicații online de tip cookies, web beacons, pe baza cărora se realizează profilarea clienților/ potențialilor clienți in funcție de interesele manifestate.

Consimțământul dvs.

Pana la retragerea consimțământului de către dvs. sau pe o durata de maximum 10 ani de la data colectării datelor, in termenul general de prescripție a dreptului la acțiune in justiție.

Comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii similare

adresa de e-mail furnizată cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la Societate

Interesul legitim al Societății de a promova produse sau servicii similare cu cele achiziționate.

3 ani de la data colectării datelor, in termenul general de prescripție a dreptului la acțiune in justiție.

Prelucrarea datelor participanților in vederea derulării campaniilor promoționale/concursurilor, respectiv prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale/concursurilor în scopul acordării premiului și, de asemenea, în scopul respectării cerințelor legale fiscale.

nume, prenume, nr. telefon, e-mail, adresa livrare premiu, copie act identitate

Obligație contractuala si obligație legala

Pe durata derulării campaniei promoționale si acordării premiilor, precum si pe perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societatii, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescripție si termenele prevăzute de legislația fiscală.

Întreținerea relației cu clienții/ potențialii clienți care contacteaza Societatea prin call center – telefonic si email (inclusiv dar fără a se limita la: întrebări despre produs, reclamații, întrebări generale).

nume, prenume, date contact incluzând dar nelimitându-se la: telefon, e-mail, adresa, obișnuințe, preferințe, comportament, voce si ce se reclama/solicita/s.a.m.d.

.Interesul legitim consta in îmbunătățirea serviciilor si a produselor noastre, precum si in oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dvs.

3 ani de la data colectării datelor, in termenul general de prescripție a dreptului la acțiune in justiție.

Interacțiunea cu utilizatorii canalelor de socializare

nume, prenume, imagine, nume utilizator, adresa IP și, după caz, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență, atunci când decideți să interacționați cu noi prin intermediul canalelor de socializare Facebook și Instagram

Interesul legitim al Societății de a permite interacțiunea cu persoanele interesate de informațiile publicate pe profilurile administrate de operator prin intermediul canalelor de socializare și oferirea răspunsurilor la întrebările, reclamațiile sau solicitările utilizatorilor care sunt adresate.

Durata necesară pentru păstrarea interacțiunii cu utilizatorii și oferirea răspunsurilor la solicitări, întrebări ori reclamații, precum și perioada necesară pentru protejarea drepturilor Societății, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție.

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar in vederea atingerii scopului pentru care au fost colectate, iar Societatea va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară la intervale regulate.

În cazul în care Societatea va verifica dacă are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri, veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

2. Destinatarii datelor

Pentru atingerea scopurilor descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile / colaborează cu diverși parteneri contractuali si comunica cu alte societăți din grup, cărora le pot fi dezvăluite datele, după cum urmează mai jos.

Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi furnizori de servicii de centru de apel, agenții de publicitate și marketing, furnizori de servicii de sondaje sau studii de piațăiar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Unii dintre aceștia sunt, la rândul lor, operatori de date, cum ar fi instituțiile de credit, care desfășoară activități de furnizare de servicii bancare și financiare și care sunt active în industria / sectorul bancar. Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, puse la dispoziția sau transmise, atunci când este cazul, către autoritățile sau instituțiile publice competente să exercite inspecții asupra activității sau bunurilor Societății, în lumina obligațiilor legale ce incumbă acesteia din urmă. Aceste autorități sau instituții publice pot fi următoarele: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională de Administrare Fiscala, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul Strauss care își desfășoară activitatea în Israel, societăți care vor respecta instrucțiunile Societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Transferul datelor dvs. in străinătate

În contextul desfășurării activităților mai sus descrise, datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate atât în state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau ale Spațiului Economic European („SEE”), către state care beneficiază de o Decizie emisa de Comisia Europeana prin care s-a constatat ca acestea conferă o protecție adecvată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal („Decizie de Adecvare”), precum Israel, cât și în state care au standarde de protecție diferita pentru date decât cele din SEE, precum Statele Unite ale Americii, Sri Lanka, Ucraina.

Prin prezenta vă informăm că orice transfer de date realizat de Societate va respecta cerințele legale impuse prin Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).

În ceea ce privește transferul de date în state care nu conferă o protecție adecvată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Societatea va folosi următoarele mecanisme pentru asigurarea măsurilor de securitate impuse de GDPR: mecanisme de certificare, clauze standard de transfer de date.

Societatea noastră a implementat standardul aprobat de clauzele Uniunii Europene pentru a va proteja datele cu caracter personal si/sau ne vom baza pe consimțământul dvs., acolo unde este permis de lege.

3. Ce se întâmplă cu datele după terminarea prelucrării

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus și în cazul în care Societatea nu mai are motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

4. Procesul decizional individual automatizat și crearea de profiluri

In contextul marketing-ului direct pe căi electronice, datele dvs. pot fi supuse unei profilări automate legate de anumite criterii, in funcție de datele cu caracter personal colectate despre dvs. pentru a transmite mesaje personalizate de marketing pe cai electronice. Separat de aceste informații, utilizarea si navigarea pe website-urile si alte platforme online ale Societății pot include de la caz la caz, profilarea dvs. in funcție de anumite mecanisme de urmărire a comportamentului consumatorului/ potențialului consumator. Informațiile legate de acestea, inclusiv scopurile, datele, mecanismul de profilare se regăsesc in Politica privind protecția datelor cu caracter personal si Politica de cookies si alte tehnologii de urmărire a comportamentului consumatorului/ potențialului consumator.

5. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

În ceea ce privește datele cu caracter personal prevăzute în Secțiunea 2 la activitățile întemeiate pe obligații contractuale sau legale, persoana vizată trebuie să furnizeze datele respective pentru a putea beneficia de serviciile solicitate sau pentru a i se răspunde la cererile și solicitările adresate. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus menționat, Societatea nu va putea furniza serviciile solicitate și nici nu va putea da curs cererilor adresate.

6. Securitatea prelucrării datelor

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.

7. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor.

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a)                  Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Societatii o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

b)                 Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

c)                  Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) considerati ca datele prelucrate de Societate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor dvs.;

d)                 Dreptul de va retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs., fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;

e)                  Dreptul de opozitie asupra prelucrarii– insemnand dreptul de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea (i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Societatii ori (ii) este facuta in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri;

f)                   Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri – insemnand dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta într-o măsură semnificativa;

g)                  Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat Societății într-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si posibilitatea de a transfera respectivele date către un alt operator, doar in cazurile in care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)                 Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal și dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să utilizați formularele disponibile pe site-ul web in Sectiunea Formulare sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, cod postal 032368, București sau prin e-mail la protectiadatelor@strauss-group.ro. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.

8. Responsabilul cu Protecția Datelor

Puteți adresa orice întrebare cu privire la acest document Responsabilului pentru Protecția Datelor, care poate fi contactat utilizând următoarele date de contact: Strauss Romania  Bucuresti, str. Nicolae Teclu nr.51, sector 3 sau la protectiadatelor@strauss-group.ro

 

Data: iulie 2019