Nou pe beanzcafe.ro: o gama diversa de cafea pentru toate gusturile! Indiferent de cum o prepari, fie ca este Arabica ori Robusta, cafea de orgine sau un blend surprinzator, de acum vei gasi cafele pentru toate gusturile pe beanzcafe.ro

SOLICITARE DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES

Va rugam completati formularul de mai jos si trimiteti pe urmatoarea adresa de email:protectiadatelor@strauss-group.ro


 

(art. 15 din Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European)

Mai multe informatii despre acest drepturi, regasiti in Politica privind Protectia Datelor cu Caracter Personal/Nota de Informare pentru Utilizatorii Site-ului care se regaseste la https://www.beanzcafe.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal

Prezentul formular se transmite electronic, la adresa de email protectiadatelor@strauss-group.ro sau prin posta, la adresa sediului social din Strada Nicolae Teclu nr 51, sector 3, Bucuresti.

 

Subsemnata/ Subsemnatul,

Nume/prenume………………………………………………………………………. cu domiciliul în …………………………………………………………………… adresa e-mail …………………………………………, în calitate de persoană vizată în ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal de către STRAUSS ROMANIA S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal,

În temeiul art. 15 din Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European,

Doresc să imi exercit dreptul de acces cu privire la datele mele cu caracter personal (denumite in cele ce urmeaza „Datele”) prelucrate de STRAUSS ROMANIA S.R.L.

In acest sens solicit sa imi comunicati*:

 scopurile prelucrarii;

 categoriile de Date vizate;

 destinatarii sau categoriile de destinatari cărora Datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

 acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate Datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioada;

□ existența dreptului de a solicita STRAUSS ROMANIA S.R.L. rectificarea sau ștergerea Datelor ori restricționarea prelucrării Datelor sau a dreptului de a mă opune prelucrării;

 în cazul în care Datele nu sunt colectate de la mine ca persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

 existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru subsemnatul/subsemnata.

Solicit comunicarea raspunsului pe format:

 electronic la adresa de email [a se completa de catre solicitant cu adresa de mail la care doreste sa primeasca raspunsul]

 hartie [a se completa de catre solicitant cu adresa de corespondenta la care doreste sa primeasca raspunsul].

Pentru a ne asigura că informațiile solicitate vor fi dezvăluite persoanei vizate, STRAUSS ROMANIA S.R.L poate să solicite furnizarea unor informații suplimentare care să permită confirmarea identitatii solicitantului. Informatiile suplimentare solicitate vor genera o prelucrare minima de date cu caracter personal, STRAUSS ROMANIA S.R.L solicitand in principiu date deja detinute despre solicitant.

STRAUSS ROMANIA S.R.L. va prelucra solicitarea dumneavoastră și va furniza un răspuns în termen de o lună de la primirea solicitării dumneavoastră completa. Această perioadă poate fi extinsă cu două luni dacă este necesar, luând în considerare complexitatea și numărul solicitărilor și veți fi informat cu privire la orice prelungire a termenului.

 

 

Nume, Prenume

……………………………………………………………

Semnătură: _______________